Ordlista - tandvård - läkdistans

Läkdistans (healing abutment): vid användning av läkdistanser sätter man på en speciell patientanpassad del (distans) på implantatet och formar sedan tandköttet runtomkring. Fördelarna är att tandköttet kan formas till ett attraktivt resultat och att patienten slipper ytterligare ingrepp. När man gör 1-stegskirurgi används alltid läkdistanser eller provisoriska distanser, kron- eller brolösningar.

v1.1s © Bšck Design 2008-2018