Ordlista - tandvård - bettrehabilitering

Bettrehabilitering: innebär enkelt förklarat att det finns ett antal problem med patientens bett. Det kan saknas flera tänder, bettet är sänkt, käklederna är eventuellt överbelastade, estetiken är otillfredsställande samt många andra tillstånd.

v1.1s © Bšck Design 2008-2018