Remisser - Dr. med. dent. Stellan Bergert

Jag tar emot remisser från kollegor gällande:

    * komplicerade tandextraktioner och visdomstandoperationer
    * parodontal kirurgi
    * periimplantit behandling
    * rotspetsoperationer
    * benaugmentationer och sinuslyft
    * horisontell och vertikal bonemanagement
    * implantatbehandling.

Du kan enkelt skicka din remiss via C-takt till:

Dr. med. dent. Stellan Bergert

Naturligtvis går det också bra att skicka via pappersvägen eller telefon.

All behandling sker med bästa och väldokumenterade material och behandlingskoncept.

Med hjälp av piezokirurgi är det möjligt att arbeta med högre säkerhet och dessutom absolut minimalinvasivt vilket leder till en mycket snabbare läkning och mindre efterbesvär jämfört med andra tekniker.
 
Implantatbehandling

 


Benblock tagit retromolart.


När det gäller implantatbehandling erbjuder jag olika koncept. Angående implantatsystem läs mera under rubriken implantat.

Om du som patient väntar på eller är intresserad av en implantatbehandling, fråga din tandläkare om det kan vara en möjlighet för dig. Du är också välkommen att konsultera oss personligen.

Det finns tre alternativ, så här ser de ut:


1) Din tandläkare gör den protetiska planeringen, kanske till och med har speciella demonstrationer var implantatet ska sitta och hur det ska vara vinklat.

Jag utför själva implantatoperationen och du lämnar min praktik med en så kallad täckskruv eller en läkdistans. Din tandläkare fortsätter därefter med den protetiska behandlingen.


2) I komplicerade fall eller när det kanske krävs mera kirurgiskt förarbete hjälper jag till med planeringen. Det kanske krävs speciella röntgenbilder (CT eller DVT) och specialanpassade patientschabloner för den kirurgiska implantatinstallationen.


3) Vid din behandling kombinerar vi lösning 1 och 2 (se ovan). Som patient ger vi dig en täckskruv, läkdistans eller provisorisk distans och en provisorisk lösning i form av en krona/bro eller protes, som gör väntetiden inför dina nya färdiga tänder mer angenäm.

v1.1s © Bšck Design 2008-2018